vidgrids.com : Online Video Search & Discovery Engine :

Hmong Qeej Videos

Hmong Qeej
Hmong Qeej

Suab Hmong News: Exclusive on History of Hmong "Qeej" and Hmong Religion
Suab Hmong News: Exclusive on History of Hmong "Qeej" and Hmong Religion

Suab Hmong Broadcasting with Hmong Report brought you the history of Hmong Khene "Qeej" on how and where it originated from and use and the history of Hmong Religion, why and how Hmong ...

Hmong---Qeej Master Production
Hmong---Qeej Master Production

ok this one works better.

Crafting Tradition: Building the Traditional Hmong Qeej Instrument
Crafting Tradition: Building the Traditional Hmong Qeej Instrument

Video that shows how the traditional Hmong Qeej instrument is built. Video donated by Stone Soup Fresno to Hmong Cultural Center's learnabouthmongwebsite. Stone Soup Fresno.

Suab Qeej Hmong 4 OFFICIAL TRAILER - Apple Video Production
Suab Qeej Hmong 4 OFFICIAL TRAILER - Apple Video Production

Suab Qeej Hmong 4 Available on DVD and CD - July 14, 2012. AVAILABLE AT SEAGAMES USA - SACRAMENTO, CA In this DVD and CD combo Boua Long Vue plays the traditional Hmong Qeej ...

qeej hmong 18 (2)
qeej hmong 18 (2)

Hmong Ntiv Qeej
Hmong Ntiv Qeej

Tsis zoo los lam mloog. Ua tsaug. Thanks.

Qeej Plig Tshais | Hmong Qeej [FULL]
Qeej Plig Tshais | Hmong Qeej [FULL]

Tshuab rau ib tsoom phooj ywg nyiam qeej tau mloog ua si. qeej plig yuav zoo tsis sib xws vim nyias muaj nyias kws qhia tab sis lam mloog yog leej twg nyiam los ho coj mus kawm tshuab ua si...

hmong Qeej Chongher Xiong (Txooj Hawj Xyooj) for sale
hmong Qeej Chongher Xiong (Txooj Hawj Xyooj) for sale

hmong Qeej Chongher Xiong (Txooj Hawj Xyooj) for sale Xav Tau Hu Rau 209-423-1795 or 209-406-3178.

Hmong Qeej from Yunnan Province, CHINA
Hmong Qeej from Yunnan Province, CHINA

Hmong Qeej Played by Chong Toua Yang Hmong-Chinese Cultural Expert Long Song Tchu, Yunnan Province, China Recorded by Chai Vang Jan. 2012.

HMONGWORLD: HMONG STUDENTS INTERESTED IN LAO KHENE (QEEJ NPLOG), filed by KABYEEJ VAJ
HMONGWORLD: HMONG STUDENTS INTERESTED IN LAO KHENE (QEEJ NPLOG), filed by KABYEEJ VAJ

Be sure to SUBSCRIBE to our youttube channel (KUVPAUB) so that you're always connected with our new video uploads, NEWS, ENTERTAINMENT, EVENTS, and MORE... Thanks *Los "SUBSCRIBE" ...

instrument hmong qeej
instrument hmong qeej

Amazing Hmong Qeej Dance
Amazing Hmong Qeej Dance

Tub Ntxhais Hmoob Seev Txuj Ci Qeej Hmong Lusheng Dance from China.

Wa Yang Vang Hmong Qeej Fluit - Yias Vaj Hmong Best Qeej Player 2014
Wa Yang Vang Hmong Qeej Fluit - Yias Vaj Hmong Best Qeej Player 2014

Yias Vaj Li Nkauj Tshiab 2014.

Hmong Qeej Music Textbook
Hmong Qeej Music Textbook

Nkauj Txhaav Qab, Nraug Txhaav Noog.

21 Kev Cai Hmoob  Nraug Nas Lub Suab Qeej
21 Kev Cai Hmoob Nraug Nas Lub Suab Qeej

KUVPAUB: QEEJ TROOP of Hmong Cultural Center performed Qeej Dance to celebrate Hmong American Day
KUVPAUB: QEEJ TROOP of Hmong Cultural Center performed Qeej Dance to celebrate Hmong American Day

Be sure to SUBSCRIBE to our youttube channel (KUVPAUB) so that you're always connected with our new video uploads, NEWS, ENTERTAINMENT, EVENTS, and MORE...Please also "LIKE" and ...

Guizhou Hmong...Qeej....
Guizhou Hmong...Qeej....

P.

Merced Hmong Qeej at New Years Celebration 2013
Merced Hmong Qeej at New Years Celebration 2013

This video is part of the statewide Cultural Treasures of the Building Healthy Communities (BHC) project organized by the Alliance for California Traditional Arts (ACTA). This project was...

Hmong qeej performance in Wenshan (4)
Hmong qeej performance in Wenshan (4)

Hmong qeej dance (11)
Hmong qeej dance (11)

Footage I obtained from the street markets of Babao Township 八宝镇, Guangnan County 广南县, Yunnan Province 云南省, China Filmed and produced locally in Bajiaotang 芭蕉塘, Babao...

Suab Hmong TalkShow: What is QEEJ Hmong and its value to the Hmong society
Suab Hmong TalkShow: What is QEEJ Hmong and its value to the Hmong society

Paolee Vang, News Correspondent for Suab Hmong News, exclusive interview Sher Lee (Sawm Lis) on what is QEEJ Hmong and its value to the Hmong society. When write comment, please follow the ...

An Amazing Hmong Qeej Player
An Amazing Hmong Qeej Player

Recorded on November 09, 2008 using a Flip Video camcorder.

Hmong qeej dance (5)
Hmong qeej dance (5)

Footage I obtained from the street markets of Babao Township 八宝镇, Guangnan County 广南县, Yunnan Province 云南省, China Filmed and produced locally in Bajiaotang 芭蕉塘, Babao...

instrument hmong qeej suab khua sab
instrument hmong qeej suab khua sab

tug tshuab nom tsu vaaj.

Hmong Qeej Music Textbook
Hmong Qeej Music Textbook

Zaaj Qeej Ib Khub Nam Txwv.

Qeej Hmoob Dance Style By NKAUJ HMOOB DHIA TXUJ - Nkauj Hmoob Tshuab Qeej Seev Cev
Qeej Hmoob Dance Style By NKAUJ HMOOB DHIA TXUJ - Nkauj Hmoob Tshuab Qeej Seev Cev

This is an ought to watch Hmong Qeej Dance Style from Nkauj Hmoob Dhia Txuj. *Be sure to SUBSCRIBE to our youttube channel (KUVPAUB) so that you're always connected with our new video ...

Hmong qeej dance (12)
Hmong qeej dance (12)

Footage I obtained from the street markets of Babao Township 八宝镇, Guangnan County 广南县, Yunnan Province 云南省, China Filmed and produced locally in Bajiaotang 芭蕉塘, Babao...

Hmong Qeej Music Nchaiv Fwj Hawj Pt6
Hmong Qeej Music Nchaiv Fwj Hawj Pt6

His name is Nchaiv Fwj Hawj. "For those of you who do not know this man. He was the number 1 qeej player in moospheeb (from 1965-1980). Now he is old and could not play that well anymore...

Hmong qeej [fresno hmong new year 2010-2011]
Hmong qeej [fresno hmong new year 2010-2011]

Special guest from saint Paul Minnesota showing her talent at the Suab Hmoob Txuj Ci booth.

Hmoob zaj qeej (Hmong Folk Song)
Hmoob zaj qeej (Hmong Folk Song)

Hmoob qauv ntaub qauv ntawv, Hmoob nyiam hnav thiab kawm thoob ntuj. Hmoob noob lus, noob ris, noob tsho, noob ntaub, noob ntawv, ntawm poj koob yawm txwv Hmoob. Sob lus sam fwm.

instrument hmong qeej
instrument hmong qeej

Hmong Qeej Nruas Dance
Hmong Qeej Nruas Dance

Hmong Hmoob Txuj Ci Seev Qeej Nruas Praise the Hmong Lusheng (Qeej).

Hmong Qeej Music Textbook
Hmong Qeej Music Textbook

A complete set of qeej books.

Hmong qeej performance in Wenshan (10)
Hmong qeej performance in Wenshan (10)

Sheboygan New Year '14 - '15 : Hmong Qeej 1
Sheboygan New Year '14 - '15 : Hmong Qeej 1

Hmong qeej
Hmong qeej

Nuav yog ib raab qeej tshab rua 1-2012 nuav ua tsaug rua ib tsoom saib.

Hmong qeej performance in Wenshan (3)
Hmong qeej performance in Wenshan (3)

Hmong qeej dance (2)
Hmong qeej dance (2)

Footage I obtained from the street markets of Babao Township 八宝镇, Guangnan County 广南县, Yunnan Province 云南省, China Filmed and produced locally in Bajiaotang 芭蕉塘, Babao...

instrument hmong qeej suab khua sab
instrument hmong qeej suab khua sab

tug tshuab ntxhw xeeb xyooj kws txua qeej yog leej xav tau hu rau 0810323042 los 0849197850 nwg yuav pab tau tej yam ua nej xav tau.

Hmoob Qeej new 2014
Hmoob Qeej new 2014

Subscriber Channel:http://bit.ly/1ynYvwM Hmong collection Kwv txhiaj ======================================= [Collection]: Hmoob txuj ci,kev cai,kev lom zem Kwv Txhiaj: kwv txhiaj sib hlub ...

Hmong QEEJ.... Me Blowing Flute
Hmong QEEJ.... Me Blowing Flute

Just messing around outside blowing flute..... Im not very good so no bad comments please.... thanks.

Hmong Qeej
Hmong Qeej

instrument hmong qeej suab khua sab
instrument hmong qeej suab khua sab

Hmong Qeej - Dang Pao Thao (Zaj Qeej Tua Hnub)
Hmong Qeej - Dang Pao Thao (Zaj Qeej Tua Hnub)

hmong qeej hmoob
hmong qeej hmoob

Multicultural Fair--Hmong Qeej
Multicultural Fair--Hmong Qeej

Central dudes.

Qeej Plig
Qeej Plig

Qeej hmoob, muab zaj qeej no rau ib tsoom phooj ywg tau mloog thiab xyaum ua ke.

Related Producers: b9MPQRkPZ6H6rdt7BHD-2AvangyvesdIdIqqDPYW-MUKrbpU9a6Akuvpaubsuabhmongradioniamtxivshortyygottswaggsuabhmoobtxujcijuchongherthehmongidentitynhiathao38everchangebandkweenlisakoomhaummcdonaldcdptlbayaIgm22TiLFpgSwApMg8Gzq2Kno7sCn5i2jvTMzYQthojlelon209thenewpajntaubrwgvajvideoZLultS_uTO0tFmsXY88gxQcalhmoobphengvue3weblarmqeejnojtsiabfqMgqwF-5Asp8J4i-Dfo0Q209aznboyshoonthayohA8eauf2KSummstjJnMMdiAyiasvajthehmongactavdo

Find the Videos, Producers, & Vloggers You Want Faster