vidgrids.com : Online Video Search & Discovery Engine :

Thien Y Nhiem Mau Videos

Bắt vong quỷ nữ, 64 tuổi, 4 răng nanh(www.thienynhiemmau.net)
Bắt vong quỷ nữ, 64 tuổi, 4 răng nanh(www.thienynhiemmau.net)

Click vào biểu tượng bánh xe có răng cưa để chọn chất lượng video, nên chọn 480p để xem hình ảnh được rõ nét hơn (mặc định là 360p): hướng dẫn này dành cho n...

Chữa bệnh cho nhà sư(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Chữa bệnh cho nhà sư(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. Các bạ...

Sự đau khổ sau khi chết của người tự tử (thienynhiemmau.com.vn/forum)
Sự đau khổ sau khi chết của người tự tử (thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. Các bạ...

Thầy Hậu bắt vong ma dâm dục - phần 2(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt vong ma dâm dục - phần 2(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Đi chơi khuya bị ma giấu(www.thienynhiemmau.net)
Đi chơi khuya bị ma giấu(www.thienynhiemmau.net)

Để xem video chất lượng tốt nhất các bạn chọn chất lượng video 480p để xem được rõ hơn.

Em ếm bùa để giựt chồng chị(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Em ếm bùa để giựt chồng chị(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Thầy Hậu bắt atula - phần 3(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt atula - phần 3(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Bị cha mẹ bỏ rơi chết thành quỷ(www.thienynhiemmau.com.vn/forum).MPG
Bị cha mẹ bỏ rơi chết thành quỷ(www.thienynhiemmau.com.vn/forum).MPG

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. Các bạ...

Kinh địa mẫu tụng ngày 28/3 (thienynhiemmau.com.vn/forum)
Kinh địa mẫu tụng ngày 28/3 (thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. Các bạn nế...

Quỷ lục động - phần 2(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Quỷ lục động - phần 2(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé.

Ếm ngãi bạn(www.thienynhiemmau.com.vn/forum)phần 2.avi
Ếm ngãi bạn(www.thienynhiemmau.com.vn/forum)phần 2.avi

Để hiễu rõ về video clip này, mời bạn xem phần 1 tại link này: http://youtube.com/watch?v=ivyXNZyULxg. Cô gái trong video clip này và người con gái tên l...

Thầy Hậu bắt bùa rắn - phần 2(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt bùa rắn - phần 2(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Thầy bắt bùa Thiên Linh Cái(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy bắt bùa Thiên Linh Cái(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Thầy Hậu bắt vong nhi - Phần 2(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt vong nhi - Phần 2(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé.

Mở luân xa bị ma nhập 2(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv
Mở luân xa bị ma nhập 2(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Bắt vong quỷ đói 700 tuổi(www.thienynhiemmau.net)
Bắt vong quỷ đói 700 tuổi(www.thienynhiemmau.net)

Đi vượt biên bị ném xuống biển (thienynhiemmau.com.vn/forum).flv
Đi vượt biên bị ném xuống biển (thienynhiemmau.com.vn/forum).flv

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. Các bạn nế...

Đi chùa bị vong quỷ nhập (thienynhiemmau.com.vn/forum).mp4
Đi chùa bị vong quỷ nhập (thienynhiemmau.com.vn/forum).mp4

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. Các bạn nế...

thầy Hậu bắt quỷ vương 200 tuổi - phần 2 (thienynhiemmau.com.vn/forum).flv
thầy Hậu bắt quỷ vương 200 tuổi - phần 2 (thienynhiemmau.com.vn/forum).flv

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. Các bạn nế...

ếm bùa hại đồng nghiệp(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv
ếm bùa hại đồng nghiệp(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Thầy Hậu bắt tiểu thần vòng phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt tiểu thần vòng phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Bắt vong quỷ trong bệnh viện(www.thienynhiemmau.net)
Bắt vong quỷ trong bệnh viện(www.thienynhiemmau.net)

Thầy Hậu bắt vong nhi phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv
Thầy Hậu bắt vong nhi phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv

Nguyên do là mẹ của vong này trong thời buổi kinh tế khó khăn đã đi nạo em nay ra, em này hận mẹ nên đã theo nhập vào người mẹ. Gây bệnh đau, nhức. Phá thai ...

Đi phúng điếu bị vong quỷ nhập(www.thienynhiemmau.com.vn/forum).MPG
Đi phúng điếu bị vong quỷ nhập(www.thienynhiemmau.com.vn/forum).MPG

Vong quỷ này là bạn của người nữ trong video clip, trên đường đi tới nhà người nữ chơi 10 năm về trước thì bị xe đụng gãy vai chết oan ức. Người nữ trong vid...

Chết cháy thành quỷ (thienynhiemmau.com.vn/forum) .flv
Chết cháy thành quỷ (thienynhiemmau.com.vn/forum) .flv

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. Các bạn nế...

ThầyHậu chữa bịnh do ngãi gây ra (www.thienynhiemmau.com.vn/forum).mp4
ThầyHậu chữa bịnh do ngãi gây ra (www.thienynhiemmau.com.vn/forum).mp4

Ngải và bệnh đau cột sống: Khác với triệu chứng bị trúng bùa hoặc tà khí, hiện tượng đặc trưng khi bị trúng ngải là những tổn thương ngoài da, lở loét, nổi u...

Vong ma tìm người chết thế nghiệp cho mình -(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Vong ma tìm người chết thế nghiệp cho mình -(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Vong này trên đường mang tiền tới bệnh viện chợ rẫy để chữa bịnh cho mẹ thì té xe chết, nguyên do là trước khi đi tới bệnh viện chợ rẫy đã có nhậu, trong ngư...

Thầy Hậu bắt ngũ hổ 5 ông (thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt ngũ hổ 5 ông (thienynhiemmau.com.vn/forum)

Là một giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm prudential trước đây. Hiện giờ là giám đốc của tổng công ty chính nghĩa, thuộc ban tài chính của tỉnh đồng nai...

Thầy Hậu bắt yêu nữ 35 tuổi 2 răng nanh(www.thienynhiemmau.net).MPG
Thầy Hậu bắt yêu nữ 35 tuổi 2 răng nanh(www.thienynhiemmau.net).MPG

Vong quỷ này té sông chết năm 16 tuổi, hiện nay 35 tuổi, theo người nam trong video clip 8 năm. Gây người nam này bệnh ớn lạnh trong suốt 8 năm, không cho ng...

Việt kiều Lào bị vong lính bộ đội nhập(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv
Việt kiều Lào bị vong lính bộ đội nhập(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. Các bạn nế...

Thầy Hậu bắt thần ngải 75 tuổi- phần 2(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt thần ngải 75 tuổi- phần 2(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Thầy chữa bệnh cho Nhân Duyên thienynhiemmau com vn forum
Thầy chữa bệnh cho Nhân Duyên thienynhiemmau com vn forum

Thầy Hậu bắt quỷ dạ xoa (4/2012)(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv
Thầy Hậu bắt quỷ dạ xoa (4/2012)(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. Các bạn nế...

Thầy Hậu bắt bùa chàm(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt bùa chàm(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Thầy Hậu bắt atula - phần 2(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt atula - phần 2(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Em trai thuê ếm bùa vào anh trai chiếm tài sản(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Em trai thuê ếm bùa vào anh trai chiếm tài sản(thienynhiemmau.com.vn/forum)

chú này Lư gặp vài lần đến nhà thầy rồi, lần đầu gặp chú rất là tiều tụy, con trai chú bị Thần Ngãi 75 tuổi nhập, đã có đăng video, chú bị 1 lần, được thầy l...

Thầy Hậu bắt bùa chàm - phần 3(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt bùa chàm - phần 3(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Thầy Hậu bắt bùa chàm - phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt bùa chàm - phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Vong chết tai nạn bể đầu - Thầy Năm Hậu(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Vong chết tai nạn bể đầu - Thầy Năm Hậu(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Mở luân xa bị ma nhập 1(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv
Mở luân xa bị ma nhập 1(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Chết trôi thành quỷ ở Phan Thiết - phần 1 (www.thienynhiemmau.com.vn/forum).mp4
Chết trôi thành quỷ ở Phan Thiết - phần 1 (www.thienynhiemmau.com.vn/forum).mp4

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. Các bạn nế...

Thầy Hậu chữa người bệnh ung thư vú - phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu chữa người bệnh ung thư vú - phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Thầy Hậu bắt quỷ vương 200 tuổi phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv
Thầy Hậu bắt quỷ vương 200 tuổi phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum).flv

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Tu tại gia bị ma ở gốc đa nhập (thienynhiemmau.com.vn/forum) phần 1.flv
Tu tại gia bị ma ở gốc đa nhập (thienynhiemmau.com.vn/forum) phần 1.flv

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. Các bạn nế...

Thầy Hậu bắt thần ngải 75 tuổi- phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt thần ngải 75 tuổi- phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Bắt vong rắn(www.thienynhiemmau.net)
Bắt vong rắn(www.thienynhiemmau.net)

Thầy Hậu bắt vong ( vong làm người câm )(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt vong ( vong làm người câm )(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé.

Thầy Hậu bắt vong rắn - phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum)
Thầy Hậu bắt vong rắn - phần 1(thienynhiemmau.com.vn/forum)

Các bạn muốn liên hệ với thầy Hậu thì vào website: thienynhiemmau.com.vn/forum Nếu muốn nhờ thầy giúp đỡ gì thì cứ vào Box : Nhờ thầy giúp đỡ nhé. ==========...

Related Producers: thanhasxyoyQIE0nTRt45-yTLKiMXgvietgianghia

Find the Videos, Producers, & Vloggers You Want Faster