vidgrids.com : Online Video Search & Discovery Engine :

Dubajicv Videos

Masina za izradu cevapa   Kebab forming machine
Masina za izradu cevapa Kebab forming machine

Profesionalna mašina za ćevape.
Mašina može da se montira na vakum i klipne automatske punilice.
Mašina poseduje glavu koja izrađuje 10 komada ćevapa u jednom prolazu.
Snimak mašine je u radu u proizvodnji.

Proizvodi:
"MATIĆ-FLEXOPRINT" d.o.o.
Inđija, Vojvođanska 37
Tel. +381 22 556 091
Mob. +381 63 522 492
e-mail: flexoprint@open.telekom.rs
matic-flexoprint.com

Masina za cevape 10 komada
Masina za cevape 10 komada

Automatic kebab forming machine
Automatic kebab forming machine

Automatic kebab forming machine

"MATIĆ-FLEXOPRINT" d.o.o.
Vojvođanska 37
Inđija, Serbia
Tel: +381 22 556 091
e-mail: flexoprint@open.telekom.rs
matic-flexoprint.com

Masina za cevape sa automatskom trakom
Masina za cevape sa automatskom trakom

Mašina za izradu ćevapa sa automatskom trakom

Proizvodi:
"MATIĆ-FLEXOPRINT" d.o.o.
Inđija, Vojvođanska 37
Tel. +381 22 556 091
Mob. +381 63 522 492
e-mail: flexoprint@open.telekom.rs
matic-flexoprint.com

Masina za cevape i pljeskavica sa automatskom punilicom
Masina za cevape i pljeskavica sa automatskom punilicom

Mašina za izradu ćevapa i pljeskavica sa automatskom punilicom

Punilica kapaciteta 15 litara, potpuno automatizovana, sa porcijom
Kapacitet:
3.000 ćevapa na sat
360 pljeskavica na sat

Proizvodi:
"MATIĆ-FLEXOPRINT" d.o.o.
Inđija, Vojvođanska br. 37
matic-flexoprint.com

Masina za Cevape - Kebab forming machine
Masina za Cevape - Kebab forming machine

Profesionalna mašina za ćevape.
Mašina može da se montira na klipne, vakum, ručne i automatske punilice.
Mašina poseduje glavu koja izrađuje 5 komada ćevapa.
Snimak mašine je u radu u proizvodnji.

Proizvodi:
"MATIĆ-FLEXOPRINT" d.o.o.
Inđija, Vojvođanska 37
Tel. +381 22 556 091
Mob. +381 63 522 492
e-mail: flexoprint@open.telekom.rs
matic-flexoprint.com

Masina za pljeskavice - Hamburger forming machine
Masina za pljeskavice - Hamburger forming machine

Mašina za pravljenje pljeskavica - Hamburger forming machine

Profesionalna mašina za pljeskavice. Montira se na sve tipove punilica koje imaju porcionisanje.
Pljeskavice se prave po zahtevu kupca, minimalna debljina 6mm prečnika po zahtevu kupca.

Proizvodi:
"MATIĆ-FLEXOPRINT" d.o.o.
Inđija, Vojvođanska 37
Tel. +381 22 556 091
Mob. +381 63 522 492
e-mail: flexoprint@open.telekom.rs
matic-flexoprint.com

Masina za Cevape - Kebab forming machine
Masina za Cevape - Kebab forming machine

Profesionalna mašina za izradu ćevapa
Mašina može da se montira na vakum, klipne, ručne i automatske punilice.
Mašina ima glavu koja izrađuje 7 ćevapa.
Snimak mašine je u radu u proizvodinji.

Mašinu proizvodi:
"MATIC-FLEXOPRINT" d.o.o.
Inđija, Vojvođanska 37
Tel. +381 22 556 091
Mob. +381 63 522 492
e-mail: flexoprint@open.telekom.rs
matic-flexoprint.com

AUTOMATSKA KLIPSARICA DO fi 60
AUTOMATSKA KLIPSARICA DO fi 60

AUTOMATSKA KLIPSARICA
ZA ZATVARANJE POLIAMIDNIH OMOTAČA
KALIBRA DO fi 60

matic-flexoprint.com

KLIPSARICA RKM 90
KLIPSARICA RKM 90

POLUAUTOMATSKA KLIPS MAŠINA RKM 90

ZATVARA POLIAMIDNA CREVA DO fi 90

matic-flexoprint.com

Masina za Cevape - Kebab forming machine
Masina za Cevape - Kebab forming machine

Profesionalna mašina za cevape.
Mašina može da se montira na klipne, vakum, rucne i automatske punilice.
Ćevapi se prave po zahtevu kupca (dužina, obim i broj komada).

Proizvodi:
"MATIĆ-FLEXOPRINT" d.o.o.
Inđija, Vojvođanska 37
Tel. +381 22 556 091
Mob. +381 63 522 492
e-mail: flexoprint@open.telekom.rs
matic-flexoprint.com

Masina za pljeskavice - Hamburger forming machine
Masina za pljeskavice - Hamburger forming machine

Mašina za pravljenje pljeskavica - Hamburger forming machine

Profesionalna mašina za pljeskavice. Montira se na sve tipove punilica koje imaju porcionisanje.
Pljeskavice se prave po zahtevu kupca, minimalna debljina 6mm prečnika po zahtevu kupca.

Proizvodi:
"MATIĆ-FLEXOPRINT" d.o.o.
Inđija, Vojvođanska 37
Tel. +381 22 556 091
Mob. +381 63 522 492
e-mail: flexoprint@open.telekom.rs
matic-flexoprint.com

Univerzalna klips masina
Univerzalna klips masina

UNIVERZALNA KLIPS MAŠINA ZA POLIAMID I KOLAGENE OMOTAČE
(ZA SALAME, ČAJNE KOBASICE, KULEN)

matic-flexoprint.com

KLIPSARICE (clipping machine)
KLIPSARICE (clipping machine)

Klipsarice

matic-flexoprint.com

Automatska masina za izradu cevapa (automatic machine for making kebab)
Automatska masina za izradu cevapa (automatic machine for making kebab)

AUTOMATSKA MAŠINA ZA IZRADU ĆEVAPA
Automatic machine for making kebab
Masina za izradu cevapa

matic-flexoprint.com

Find the Videos, Producers, & Vloggers You Want Faster