vidgrids.com : Online Video Search & Discovery Engine :

Wawanscyber Videos

https://youtube.com/devicesupport
https://youtube.com/devicesupport

Wawan MC Manten Pacitan - Pambuka Wayang Kulit Paguyuban SANGKALBULE
Wawan MC Manten Pacitan - Pambuka Wayang Kulit Paguyuban SANGKALBULE

"Wawan MC Manten / MC Pernikahan Adat Jawa Pacitan"
Pambuka Wayang Kulit Paguyuban SANGKALBULE (Sang = Gasang, BU= Bubakan, KAL = Kalikuning, LE = Ngile) dalam acara Memeriahkan Bulan SURO.
https://facebook.com/WawanSetiaPacitan

Dalang Temanten Pacitan   Panggih Pernikahan Adat Jawa
Dalang Temanten Pacitan Panggih Pernikahan Adat Jawa

Resepsi Pernikahan bertempat di Losari Tulakan Pacitan
Foto Ilustrasi Dekorasi By YENNY SALON Ngile Tulakan
Uploaded by Wawan Setiawan
CP: 081359268642
http://wawan-mc.blogspot.com
https://facebook.com/WawanSetiaPacitan

Fox Pop Relawan Demokrasi - Pemuda Kerja Bakti
Fox Pop Relawan Demokrasi - Pemuda Kerja Bakti

Pemuda Adalah Harapan Bangsa...
Bangkitkan Semangat Muda Untuk Indonesia
Pesan Ini Disampaikan Oleh "RELAWAN DEMOKRASI PACITAN"

Pembekalan Relawan Demkrasi   KPU Pacitan
Pembekalan Relawan Demkrasi KPU Pacitan

Dalang Temanten - Panggih Pernikahan Adat Jawa
Dalang Temanten - Panggih Pernikahan Adat Jawa

http://wawan-mc.blogspot.com
MENAWI PAHARGYAN ING GEDHUNG
1. Manten rawuh kairing gendhing, Sala: kebo giro, Yogya: bindri.
2. Manten mlebet kairing gendhing, Sala: Larasmaya, Yogya: Ladrang penganten/Gati Padhasih/boyong temanten
3. Manten lenggah ing sasana mulya
4. MC mbuka adicara
5. Pambagyaharja
6. Donga (menawi wonten)
7. Jawat asta saha kembul bujana
8. Purna

Tuladha Mbikak Acara:
Salam....
Nuwun, dumateng panjenenganipun para pepundhen ingkang satuhu kinabekten, para pinisepuh miwah sesepuh ingkang kinurmatan, para tamu ingkang minulya, sarta kadang kula wredha miwah mudha ingkang sutresna.
Sumangga tansah kula dherekaken muji syukur ing ngarsaning Gusti, Pangeran ingkang Mahawelas lan asih ingkang sampun ngluberaken kanugrahan ingkang arupi kanikmatan ingkang tanpa pepindhan.
Mradapa awit keparengipun bapa dalah ibu...... sak kulawangsa ngaturaken menggah rantamaning titi laksana adicara pawiwahan ing wanci menika. Titi laksana rinantam mekaten....... lan saklajengipun...

Uploaded by: https://facebook.com/WawanSetiaPacitan

Bocah telanjang sambil goyang maut eyang subur
Bocah telanjang sambil goyang maut eyang subur

Gek anake sapa kelangkuane kaya ngene...???

Wis Telat
Wis Telat

Gotong Royong - Yo Wis Ben
Gotong Royong - Yo Wis Ben

Gotong Royong - Wonogiri
Gotong Royong - Wonogiri

Gotong Royong - Sayang
Gotong Royong - Sayang

Gotong Royong - Piye-piye
Gotong Royong - Piye-piye

Gotong Royong - Manuk Kepodang
Gotong Royong - Manuk Kepodang

Gotong Royong - Ban Serep
Gotong Royong - Ban Serep

Pambers - Pilu
Pambers - Pilu

Pambers - Pelita Hati
Pambers - Pelita Hati

Pambers - Pelipur Lara
Pambers - Pelipur Lara

Pambers - Nasib Cintaku
Pambers - Nasib Cintaku

Pambers - Mengapa
Pambers - Mengapa

Pambers - Cinta Abadi
Pambers - Cinta & Permata
Pambers - Cinta & Permata

http://facebook.com/TheMusikmu

Pambers - Akhir Cinta
The Mercy's Runion - Usah kau harap lagi
The Mercy's Runion - Usah kau harap lagi

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Tak sedikit pun
The Mercy's Runion - Tak sedikit pun

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Semua bisa bilang
The Mercy's Runion - Semua bisa bilang

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Mimpi
The Mercy's Runion - Mimpi

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Lagu rindu
The Mercy's Runion - Lagu rindu

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Kurela dikau kasih
The Mercy's Runion - Kurela dikau kasih

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Kisah seorang pramuria
The Mercy's Runion - Kisah seorang pramuria

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Jangan biarkan kusendiri
The Mercy's Runion - Jangan biarkan kusendiri

http://facebook.com/TheMusikmu

Vina Panduwinata - Dua Anak Manusia
Vina Panduwinata - Dua Anak Manusia

Vina Panduwinata - Cium Pipiku
Vina Panduwinata - Cium Pipiku

Vina Panduwinata - Citra Biru
Vina Panduwinata - Citra Biru

Vina Panduwinata - Cinta
Vina Panduwinata - Cinta

Senang-senang - Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan
Senang-senang - Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan

Camat Tulakan Beraksi - Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan
Camat Tulakan Beraksi - Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan

Sambutan Kepala Desa Ngile - Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan
Sambutan Kepala Desa Ngile - Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan

Lagu Yoyok GBN - Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan
Lagu Yoyok GBN - Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan

Pelantikan Kasun Pak Lurah Broto Bernyanyi - Njenggring, Ngile, Tulakan
Pelantikan Kasun Pak Lurah Broto Bernyanyi - Njenggring, Ngile, Tulakan

Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan
Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan

Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan 1
Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan 1

Yoyok GBN - Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan
Yoyok GBN - Pelantikan Kasun Njenggring, Ngile, Tulakan

Test Software Video Tutorial
Test Software Video Tutorial

Hanya Test Perangkat Lunak Untuk Membuat Tutorial aja bro..... masih sangat nguawur puuuooollll hehehee....
https://facebook.com/WawanSetiaPacitan

Test Alat Pengatur Pompa Air Otomatis
Test Alat Pengatur Pompa Air Otomatis

Cara Kerjanya, ketika tampungan air penuh maka pompa air akan mati dengan sendirinya. Jika tampungan air habis, maka pompa air akan hidup dan mengisi tampungan sampai penuh.
https://facebook.com/WawanSetiaPacitan

Pompa Air Otomatis
Pompa Air Otomatis

Alat ini digunakan sebagai otomatisasi pompa air. Cara Kerjanya, ketika tampungan air penuh maka pompa air akan mati dengan sendirinya. Jika tampungan air habis, maka pompa air akan hidup dan mengisi tampungan sampai penuh.
https://facebook.com/WawanSetiaPacitan

Prediksi Puasa 1433 H - Mbah karyo Joyo
Prediksi Puasa 1433 H - Mbah karyo Joyo

Ngangsu kaweruh babakan uthak-athik gathuk, dina awal sasi lan tahun, cekelane wong jowo.

Ngamen Lagu jawa.mp4
Ngamen Lagu jawa.mp4

Video ini kiriman dari Teman Group Facebook Siti Narimah Teman di
http://facebook.com/groups/suarapacitan/

Tuwek Kemayu - Yoyok GBN.flv
Tuwek Kemayu - Yoyok GBN.flv

Related Producers: wawanscyberyoutubehelp

Find the Videos, Producers, & Vloggers You Want Faster