vidgrids.com : Online Video Search & Discovery Engine :

Wawanscyber Videos

Temanten dan Bapak Ibu Mertua Goyang JOSS Icik Iwir
Temanten dan Bapak Ibu Mertua Goyang JOSS Icik Iwir

Resepsi temanten bersama Yussie Salon Tulakan dan Radyta Electone Pacitan

Wawan MC Manten Pacitan - Pambuka Wayang Kulit Paguyuban SANGKALBULE
Wawan MC Manten Pacitan - Pambuka Wayang Kulit Paguyuban SANGKALBULE

"Wawan MC Manten / MC Pernikahan Adat Jawa Pacitan"
Pambuka Wayang Kulit Paguyuban SANGKALBULE (Sang = Gasang, BU= Bubakan, KAL = Kalikuning, LE = Ngile) dalam acara Memeriahkan Bulan SURO.
https://facebook.com/WawanSetiaPacitan

Dalang Temanten Pacitan   Panggih Pernikahan Adat Jawa
Dalang Temanten Pacitan Panggih Pernikahan Adat Jawa

Resepsi Pernikahan bertempat di Losari Tulakan Pacitan
Foto Ilustrasi Dekorasi By YENNY SALON Ngile Tulakan
Uploaded by Wawan Setiawan
CP: 081359268642
https://facebook.com/WawanSetiaPacitan

Kejadian Aneh di Sabang Aceh Utara - Ikan Berlompatan Ke Daratan
Kejadian Aneh di Sabang Aceh Utara - Ikan Berlompatan Ke Daratan

Ikan laut Berlompatan Ke daratan

Fox Pop Relawan Demokrasi - Pemuda Kerja Bakti
Fox Pop Relawan Demokrasi - Pemuda Kerja Bakti

Pemuda Adalah Harapan Bangsa...
Bangkitkan Semangat Muda Untuk Indonesia
Pesan Ini Disampaikan Oleh "RELAWAN DEMOKRASI PACITAN"

Pembekalan Relawan Demkrasi   KPU Pacitan
Pembekalan Relawan Demkrasi KPU Pacitan

Spot Iklan   Caleg Dani Sukisno
Spot Iklan Caleg Dani Sukisno

Spot Iklan Caleg Dani Sukisno (Caleg Mesuji, OKI)
Durasi Sepuasnya, sesuai permintaan.... (Standard 60 Detik)
CP : 081 359 268 642
By : https://facebook.com/WawanSetiaPacitan

Dalang Temanten - Panggih Pernikahan Adat Jawa
Dalang Temanten - Panggih Pernikahan Adat Jawa

MENAWI PAHARGYAN ING GEDHUNG
1. Manten rawuh kairing gendhing, Sala: kebo giro, Yogya: bindri.
2. Manten mlebet kairing gendhing, Sala: Larasmaya, Yogya: Ladrang penganten/Gati Padhasih/boyong temanten
3. Manten lenggah ing sasana mulya
4. MC mbuka adicara
5. Pambagyaharja
6. Donga (menawi wonten)
7. Jawat asta saha kembul bujana
8. Purna

Tuladha Mbikak Acara:
Salam....
Nuwun, dumateng panjenenganipun para pepundhen ingkang satuhu kinabekten, para pinisepuh miwah sesepuh ingkang kinurmatan, para tamu ingkang minulya, sarta kadang kula wredha miwah mudha ingkang sutresna.
Sumangga tansah kula dherekaken muji syukur ing ngarsaning Gusti, Pangeran ingkang Mahawelas lan asih ingkang sampun ngluberaken kanugrahan ingkang arupi kanikmatan ingkang tanpa pepindhan.
Mradapa awit keparengipun bapa dalah ibu...... sak kulawangsa ngaturaken menggah rantamaning titi laksana adicara pawiwahan ing wanci menika. Titi laksana rinantam mekaten....... lan saklajengipun...

Uploaded by: https://facebook.com/WawanSetiaPacitan

Bocah telanjang sambil goyang maut eyang subur
Bocah telanjang sambil goyang maut eyang subur

Gek anake sapa kelangkuane kaya ngene...???

Wis Telat
Wis Telat

Gotong Royong - Yo Wis Ben
Gotong Royong - Yo Wis Ben

Gotong Royong - Wonogiri
Gotong Royong - Wonogiri

Gotong Royong - Tangan dan Bibir
Gotong Royong - Tangan dan Bibir

Gotong Royong - Sayang
Gotong Royong - Sayang

Gotong Royong - Piye-piye
Gotong Royong - Piye-piye

Gotong Royong - Manuk Kepodang
Gotong Royong - Manuk Kepodang

Gotong Royong - Ban Serep
Gotong Royong - Ban Serep

Gotong Royong - Ayam Jago
Gotong Royong - Ayam Jago

Pambers - Relakan
Pambers - Relakan

Pambers - Pilu
Pambers - Pilu

Pambers - Pelita Hati
Pambers - Pelita Hati

Pambers - Pelipur Lara
Pambers - Pelipur Lara

Pambers - Nasib Cintaku
Pambers - Nasib Cintaku

Pambers - Mengapa
Pambers - Mengapa

Pambers - Hidup Terkekang
Pambers - Hidup Terkekang

Pambers - Cinta Abadi
Pambers - Cinta & Permata
Pambers - Cinta & Permata

http://facebook.com/TheMusikmu

Pambers - Akhir Cinta
The Mercy's Runion - Usah kau harap lagi
The Mercy's Runion - Usah kau harap lagi

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Untukmu
The Mercy's Runion - Untukmu

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Tak sedikit pun
The Mercy's Runion - Tak sedikit pun

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Semua bisa bilang
The Mercy's Runion - Semua bisa bilang

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Mimpi
The Mercy's Runion - Mimpi

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Lagu rindu
The Mercy's Runion - Lagu rindu

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Kurela dikau kasih
The Mercy's Runion - Kurela dikau kasih

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Kisah seorang pramuria
The Mercy's Runion - Kisah seorang pramuria

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Jangan biarkan kusendiri
The Mercy's Runion - Jangan biarkan kusendiri

http://facebook.com/TheMusikmu

The Mercy's Runion - Bunga mawar
The Mercy's Runion - Bunga mawar

http://facebook.com/TheMusikmu

Vina Panduwinata - Surat Cinta
Vina Panduwinata - Surat Cinta

Vina Panduwinata - September Cerita
Vina Panduwinata - September Cerita

Vina Panduwinata - Sejujurnya
Vina Panduwinata - Sejujurnya

Vina Panduwinata - Kumpul Bocah
Vina Panduwinata - Kumpul Bocah

Vina Panduwinata - Dua Anak Manusia
Vina Panduwinata - Dua Anak Manusia

Vina Panduwinata - Di Dadaku Ada Kamu
Vina Panduwinata - Di Dadaku Ada Kamu

Vina Panduwinata - Cium Pipiku
Vina Panduwinata - Cium Pipiku

Vina Panduwinata - Citra Biru
Vina Panduwinata - Citra Biru

Vina Panduwinata - Cinta
Vina Panduwinata - Cinta

Vina Panduwinata - Bawa Daku
Vina Panduwinata - Bawa Daku

Find the Videos, Producers, & Vloggers You Want Faster